Conferenza Juan M. Martinez Valdez e Giovanni Marotta